Sunday, July 26, 2009

2009 Topps Baseball - Heritage LoBase Set

1, 2, 7, 10, 13, 16, 23, 33, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47(x2), 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 60, 66, 68, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98(x2)

100, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 116, 117, 124, 133, 135, 139, 148(x2), 149, 161, 162, 163, 164, 168, 170, 175, 178, 179, 186, 188(x2), 192, 195, 196

200, 204, 208, 214, 215, 217, 220, 223(x2), 227, 229, 244, 247, 248(x2), 249, 253, 255, 258, 267, 272, 273(x2), 274, 277, 280, 281, 284, 286, 299

303, 309, 311(x2), 315, 317, 320, 322, 323(x2), 324, 329, 335, 341, 342, 348, 356, 368, 369, 370, 373, 374, 378, 379, 380, 388, 397(x2), 399

400, 401, 403, 406(x2), 407, 408, 413, 421


Short Prints

426, 427, 428, 430, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 443, 444(x2), 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453(x2), 454, 455, 457(x2), 460, 461, 462, 463, 464, 467, 469, 470, 471, 473, 474, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 490, 492(x2), 493, 494, 496, 497(x2), 498


Heritage Chrome

C16, C37, C46, C51, C61, C82, C91


Heritage Chrome Refractor

C16, C37, C42, C46, C51, C61, C82, C91


Heritage Chrome Black

C16, C37, C42, C46, C51, C61, C82, C91


Then and Now

TN4, TN7, TN8, TN9


New Age Performers

NAP1(x2), NAP3, NAP4, NAP5, NAP7, NAP8, NAP9, NAP10, NAP11, NAP13


Baseball Flashbacks

BF1, BF3, BF5, BF6, BF7, BF10


News Flashbacks

NF1, NF3, NF5, NF7, NF9

No comments:

Post a Comment